1969
500cc
250cc
Rutkowski
 Zbigniew

  Straczek Eugeniusz
    Le Classement

1/  Rutkowski Zbigniew
2/  Bednarczuk Tadeusz
3/  Wieczorek Zenon
4/  Kranz Janusz
5/  Patyczek Janusz

    Le Classement

1/  Straczek Eugeniusz
2/  Jasinski Teofil
3/  Urbaniak Boguslaw
4/  Bulikowski Jerzy
5/  Olszewski Andrzej