1970
 500cc
250cc
side car
      Pilote
     Bertil 
   Larsson


    Passager
    Krister
   Palsson    

Bengt Aberg
Uno Palm
Le Classement

  1/    Aberg Bengt
  2/    Kring Arne
  3/    Jonsson Ake
  4/    Jonhansson Jan
  5/    Engstrom  Sven-Ake
  6/    Hammargren  Christer
  7/    Sallqvist Jan-Eric
  8/    Henriksson H
  9/    Hallman T
10/   Adolfsson W
11/   Hansson Hans
12/   Wallner Bert-Owe
13/   Gustavsson A
14/   Handersson H
15/   Johansson B
16/   Lindgren B
17/   Eneqvist J
18/   Karlsson S
19/   Edberg Bo
20/   Thornblon L

 Le Classement
 
 
1/   Palm Uno
  2/    Hansen Torleif
  3/    Bonn BBengt-Arne
  4/    Nilsson G
  5/    Pettersson Olle
  6/    Franzen K
  7/    Pettersson Stig
  8/    Eneqvist Staffan
  9/   Andersson Hakan
10/   Thorne Kjell
11/   Casserborg B
12/   Forsberg L
13/   Lindfors Arne
14/   Eklund Ulf
15/   Jansson Tommy
16/   Thornblon A
17/   Zell Nils-Erik
18/   Johansson Jan
19/   Borell U
20/   Martensson R

                   Le Classement

  1/  Larsson Bertil / Palsson Krister
  2/  Malmqvist Kuno /  Magnuson Sven Ake
  3/  Stromberg Teddy / Stromberg Tore
  4/  Mansson Kaj-Ake / Malmborg Ake
  5/  Halvarsoon Bo / Carlbom Lars Olov
  6/  Aronsson Erik / Aronsson Bernt
  7/  Anderberg Goran / Stromberg Kenneth 
  8/  Eriksson Ingemar / Broman Jan
  9/  Eriksson L / Karngren  T
10/  Andersson Ingemar / Andersson L
11/  Andersson Ake / Svenson Karl Erik
11/  Lundgren Leif / Liljedahl Lennart

56 pts
45 pts
40 pts
25 pts
22 pts
18 pts
15 pts
  8 pts
  3 pts
  2 pts
  1 pt
  1 pt
1971
250 cc
side car
       Pilote
     Teddy  
  Stromberg

 
      Passager
       Tore 
  Stromberg

Hakan Andersson
                       Le Classement

  1/  Stromberg Teddy / Stromberg Tore
  2/  Anderberg Goran / Stromberg Kenneth 
  3/  Aronsson Erik / Aronsson Bernt
  4/  Halvarsoon Bo / Carlbom Lars Olov
  5/  Mansson Kaj-Ake / Svensson Karl Erik
  6/  Eriksson Ingemar / Broman Jan
  7/  Lundgren Leif / Liljedahl Lennart
  8/  Andersson Ake / Svenson Karl Erik
  9/  Andersson Ingemar / Magnuson Sven Ake
10/  Carlsson Clas / Jonsson Kaj
11/  Jansson Alf Ake / Tengstrom Ake
12/  Olsson Clas / Gusen  Kjell

44 pts
42 pts
25 pts
21 pts
17 pts
10 pts
  7 pts
  5 pts
  3 pts
  3 pts
  1 pt
  1 pt
1972
500cc
250cc
Side car
      Pilote
    Ingemar        
     
Eriksson

      Passager
   Lars Olov
    Carlbom
      
Ake Jonsson
Hakan Andersson
      Le Classement

  1/  Jonsson Ake
  2/  Aberg Bengt
  3/  Hammargren Christer
  4/  Wallner Bert-Owe
  5/  Jansson  Torbjorn
  6/  Lindfors Arne
  7/  Johansson Jan
  8/  Sallqvist Jan-Eric
  9/  Edberg Bo
10/  Hansson Hans
11/  Hermansson Anders
12/  Engstrom Sven-Ake
13/  Ericsson Kjell
14/  Karlsson Reinar
15/  Karlsson Gunnar
16/  Kring Arne

   Le Classement

  1/  Andersson Hakan
  2/  Hansen Torleif
  3/  Hallman Torsten
  4/  Thorne Kjell
  5/  Palm Uno
  6/  Pettersson Stig
  7/  Pettersson Olle
  8/  Bloom Bjarne
  9/  Jansson Tommy
10/  Eklund Ulf
11/  Bonn Bengt-Arne
12/  Claesson Dennis
13/  Zell Nils-Erik
14/  Forsberg Lars
15/  Eneqvist Staffan

                  Le Classement

  1/  Eriksson Ingemar / Carlbom Lars Olov
  2/  Anderberg Goran / Stromberg Kenneth
  3/  Stromberg Teddy / Stromberg Tore
  4/  Larsson Bertil / Palsson Krister
  5/  Andersson Igemar / Magnuson Sven Ake
  6/  Mansson Kaj-Ake /  Malmborg Ake
  7/  Jonsson Igemar / Hansson Kjell
  8/  Carlsson Clas / Jonsson Kaj
  9/  Lundgren Leif / Liljedahl Lennart
10/  Oselin  Kjell / Backstrom Lars
11/  Aronsson Eric /Aronsson Bernt 
12/  Persson Jan / Nilsson Kenneth

32 pts
22 pts
18 pts
17 pts
10 pts
  7 pts
  6 pts
  4 pts
  4 pts
  3 pts
  1 pt
  1 pt